Tillförlitlighet och säkerhet - din trygghet.
EMSELLA är en medicinskteknisk utrustning som är registrerad i EU genom lagstadgat registreringsförfarande genom vilket den erhåller en s k CE-märkning. När man sitter på stolen skickas elektromagnetisk energi upp i bäckenet som ger muskelstimulering motsvarande 12000 knipövningar – på 28 minuter.
EMSELLA är tillverkat av ett välrenommerat medicintekniskt tillverkningsföretag som levererar olika typer av medicinteknisk behandlingsutrustning till hela världen. Företaget heter B T L (EMSELLA - A breakthrough treatment for incontinence and confidence | Non-invasive | BTL Aesthetics).
Produktens tillförlitlighet har verifierats via flera olika kliniska studier:
Behandlingen får endast tillhandahållas av sjukvårdsutbildad personal och till sin hjälp har Elsekliniken även tillgång till ett team av läkare och sjuksköterskor som bl a arbetar med kliniska prövningar av utrustningen vid bl a Karolinska Institutet i Solna.
Vi kan inte behandla dig om du:
  • Är gravid
  • Har implantat i huvud eller ryggmärg
  • Har svåra hjärt- och lungsjukdomar
  • Har inopererad pacemaker
  • Har inopererad höftprotes
  • Har epilepsi
  • Har kopparspiral
  • Har pågående cancer
Du signerar ett dokument vid första behandlingstillfället att du inte har några av ovan tillstånd och att du i övrigt anser dig vara fullt frisk.
Vanliga frågor och svar.

Vem är rätt kandidat för EMSELLA?

EMSELLA är ett bra alternativ för kvinnor i alla åldrar som önskar lösning för urininkontinens, återhämtning efter förlossning och förbättring av kvaliteten på deras intima liv. Metoden fungerar också för män, för urininkontinens och ökar den intima tillfredsställelsen.

Hur lång är behandlingen? Hur många sessioner behövs?

Din behandlare kommer ta fram en behandlingsplan för dig. En behandling tar rundt 30 minuter och det behövs ungefär 6 behandlingar som genomförs vid två tillfällen per vecka.

Hur känns en behandling? År den smärtsam?

Du kommer känna en stickande (pirrande) känsla och kontraktioner av bäckenbottenmusklerna under behandlingen. Du kan genomföra dagliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Hur snabbt kan jag se resultat?

Du kan uppleva forbättring redan efter en behandling. Resultatet kommer fortsätta förbättras under de följande veckorna.

Så här fungerar EMSELLA

Elisabeth Servin

Utbildad Biomedicinsk Analytiker (BMA). 40 års erfarenhet med att arbeta med produktkvalitet, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt lagefterlevnad gällande medicin, medicintekniska produkter (som EMSELLA), kosmetika och livsmedel. Elisabeth har även arbetat som inspektör inom ISO standarder som används för verksamhetsstyrning av medicinsktekniska företag dvs sådana företag som tillverkar EMSELLA.